Condicions d'ús i privacitat

En utilitzar aquest servei es considera que has llegit i acceptes les següents condicions d'ús:

La següent terminologia s’aplica a aquestes Condicions d’Ús i Privacitat: "Usuari" es refereix a tu, la persona que està accedint a aquest servei i acceptant les condicions d’ús. "L’Empresa" es refereix a Place to Plug. "Part", "Parts" i "Nosaltres" es refereix a tots dos: l’usuari i l’empresa. Tots els termes es refereixen a l’oferiment, acceptació i consideració dels nostres serveis en concordança amb el que marca la llei espanyola. Qualsevol ús de la terminologia anomenada en altres formes del singular, plural, ús de majúscules o minúscules, es consideren intercanviables i per tant referents al mateix.

Declaració de Privacitat

Ens comprometem a protegir la teva privacitat. Només els treballadors autoritzats de l’empresa podran accedir a la informació dels nostres usuaris. constantment revisem els nostres sistemes i dades per assegurar el millor servei pels nostres clients.

Confidencialitat

Els registres d'usuari son confidencials i no seran divulgats a cap tercer a no ser que siguin requerits per una autoritat legal. Els usuaris tenen el dret de reclamar la consulta o còpia d'aquests registres prèvia petició. Quan sigui necessari, es podran emetre còpies dels registres o contractes establerts en benefici de les dos parts.

No vendrem ni llogarem la teva informació personal a cap tercer. L'usuari accepta la compartició de la informació del seu perfil (dades personals i informació del seu vehicle) amb tercers només en el cas de realitzar recàrregues als punts de recàrrega operats per tercers.

No utilitzarem el teu correu per missatges no desitjats. Qualsevol missatge enviat per aquesta Empresa serà sempre relacionat amb els serveis prestats per l’Empresa.

Exempció de responsabilitat - Exclusions i Limitacions

La informació en aquest servei es proporciona tal qual, sense cap tipus de garantia. En la mesura que ho permeti la llei, aquesta Empresa:

§ exclou totes les representacions i garanties relacionades amb aquest servei i el seu contingut o l’aportat per tercers, incloent qualsevol imprecisió o omissió en aquest servei o en els articles de l’Empresa; i

§ exclou tota responsabilitat pels danys que poden sorgir en relació amb l’ús d’aquest servei. Això inclou, sense limitació, pèrdues monetàries, pèrdua de negoci o beneficis, danys causats al teu ordenador, les teves aplicacions, sistemes, programes i dades o qualsevol altre dany directe o indirecte.

Finalització de l'Acord i Política de Reembors

Tant el Client com nosaltres tenim el dret d'acabar qualsevol Acord de Servei per qualsevol raó, incloent la finalització dels serveis ja iniciats. Cap recompensa pot ser reclamada.

Disponibilitat

L’usuari és l'únic responsable de l’avaluació de la idoneïtat per fins particulars de qualsevol descàrrega, programes i textos disponibles en aquesta web. La distribució o publicació de qualsevol part d’aquesta web i el seu contingut està totalment prohibida sense el consentiment escrit de l’Empresa. L’Empresa no garanteix que el servei d’aquesta web no s’interrompi mai, però farà el possible per a que així sigui.

Fitxers de registre

Utilitzem adreces IP per analitzar tendències, administrar el servei, rastrejar els moviments dels usuaris, i recollir informació demogràfica per ús agregat. Les adreces IP no estan lligades a cap informació personal identificable. Addicionalment, per l’administració del sistema, els nostres servidors creen registres automàticament sobre informació d’acces incloent el tipus de navegador, data d’accés i URLs requerides. Aquesta informació no serà compartida amb cap tercer i és utilitzada únicament dins de l’Empresa. Qualsevol informació personal identificable relacionada amb aquestes dades mai serà utilitzada d’una manera diferent a l’indicat anteriorment sense el consentiment explícit de l’usuari.

Galetes

Com la majoria de serveis interactius, el servei de la nostra Empresa utilitza galetes per poder recuperar els detalls de l'usuari en cada visita. Les galetes són utilitzades en alguns llocs del nostre servei per habilitar la funcionalitat del lloc i facilitar l'experiència d'usuari. Alguns dels nostres col·laboradors poden també utilitzar galetes.

Enllaços des d'aquest servei

No monitorem ni revisem el contingut d’altres webs o Apps enllaçades des del nostre servei. Les opinions expressades o el material que aparegui en aquestes webs o Apps no tenen per què ser compartides per nosaltres i no podem sota cap motiu ser considerats com a publicadors d’aquestes opinions o d'aquest material. Animem als nostres usuaris a estar atents quan abandonin el nostre servei i a llegir les condicions d'ús dels altres llocs. Seran els usuaris els qui hauran d'avaluar la seguretat i confiança d'aquestes altres webs o Apps abans de realitzar cap acció. Aquesta Empresa no acceptarà cap responsabilitat per cap dany que sigui resultat de l'ús d'aquestes webs o Apps.

Drets d'autor

Existeix Copyright i altres drets de propietat intel·lectual en tot el text referent als serveis de l'Empresa i a tot el contingut d'aquest servei.

Comunicació

Aquesta empresa està registrada a Espanya, amb NIF B55664445, i oficina a la avinguda Prat de la Riba 6, 43001 Tarragona.

General

Les lleis espanyoles governen aquestes condicions d’ús. Accedint a aquest servei acceptes aquestes condicions i les que provinguin de la llei espanyola en qualsevol disputa que pugui sorgir. Si alguna d’ aquestes condicions són considerades invàlides per qualsevol motiu, aquestes serien retirades i la resta de condicions romandrien vigents. Aquestes condicions d’ús no han de ser modificades por ningú que no estigui autoritzat per l’Empresa.

Notificació de canvis

L’Empresa es reserva el dret a modificar aquestes condicions en qualsevol moment i l’ús continuat del servei per part de l’usuari significarà l’acceptació de qualsevol modificació de les condicions. Si hi ha canvis en la política de privacitat aquests seran anunciats a la nostra web. Si hi ha canvis en la manera com utilitzem la informació personal dels nostres usuaris, es notificaran per correu electrònic.

Aquestes condicions formen part de l’acord entre l’usuari i l’Empresa. Accedint a aquest servei i realitzant qualsevol reserva o acord indica el teu coneixement i acceptació de l’exempció de responsabilitat i totes les condicions especificades. Els teus drets com a consumidor no resten alterats.