Selecciona la solució adequada per a tu

CARACTERÍSTIQUESHomeBusinessEnterpriseUltimate
Característiques principals
Integració amb l'App de Place to Plug

Si ho desitges, pots afegir el teu punt de recàrrega a Place to Plug per a que qualsevol conductor pugui operar-lo des del seu smartphone.

La més avançada tecnologia de gestió de punts de recàrrega

Utilitzem els protocols de recàrrega més actuals. Compatibilitat assegurada amb els principals fabricants de punts de recàrrega.

Gestió intuïtiva i segura

Entorn segur tant a nivell de centre de control com a nivell de comunicacions amb el punt, tot sense renunciar a la facilitat d'ús.

Accés des de qualsevol lloc y en qualsevol moment

Accedeix a gestionar els teus punts de recàrrega des de qualsevol dispositiu estiguis on estiguis.

Actualitzacions gratuïtes de per vida

Els carregadors evolucionen, i amb ells les funcionalitats que poden oferir. Amb Connect tens assegurat el màxim rendiment a cada moment.

Gestió de punts de recàrrega
Límit de punts de recàrrega

Número de punts de recàrrega que podràs gestionar.

210Il·limitatIl·limitat
Inici/aturada remota del punt

Comença o finalitza una recàrrega des de qualsevol dispositiu en qualsevol moment.

Estat en temps real

Visualitza l'estat dels teus punts de recàrrega en temps real.

Definició detallada de la zona de recàrrega

Defineix les teves zones de recàrrega indicant els carregadors de cada zona, el número de serveis que cada carregador pot oferir, i els tipus de connectors disponibles.

Mapa de localització de zones de recàrrega

Localitza fàcilment els teus punts de recàrrega al mapa.

Reinici remot del punt

Reinicia remotament el punt des de qualsevol dispositiu sempre que ho necessitis.

Escull qui pot recarregar

Selecciona els usuaris o grups d'usuaris que podran recarregar en cadascun dels teus punts.

Escull qui pot reservar

Selecciona els usuaris o grups d'usuaris que podran efectuar una reserva en cadascun dels teus punts.

Cerca i filtres avançats

Troba fàcilment els teus punts mitjançant les eines de cerca i filtres avançats.

Històric de canvis d'estat del punt

Consulta en qualsevol moment els canvis d'estat que ha tingut el teu punt de recàrrega. Descobreix si el punt ha deixat d'oferir servei en algun moment.

Enviament al punt de la llista d'usuaris autoritzats localment

Els punts de recàrrega permeten emmagatzemar una llista dels usuaris autoritzats per recarregar, assegurant d'aquesta manera la recàrrega encara que es perdi la connexió amb el centre de control. Des de Connect podràs gestionar aquesta llista.

Gestió d'energia en els punts de recàrrega
Recàrrega intel·ligent: balanceig de potència entre carregadors

Balanceig de potència entre múltiples carregadors, optimitzant el consum d’energia i els temps de recàrrega.

Recàrrega intel·ligent: balanceig de potència entre serveis

Balanceig de potència entre múltiples serveis d'un carregador, optimitzant el consum d’energia i els temps de recàrrega.

Programació de limits de potència durant el dia

Programa limits de potència per als punts de recàrrega durant el dia

Gestió de sessions de recàrrega
Històric de sessions de recàrrega

Consulta totes les sessions de recàrrega, tant les actives com les ja finalitzades. Finalitza les sessions de recàrrega actives en cas que sigui necessari.

Detalls de la sessió de recàrrega

Accedeix a informació detallada de cada sessió de recàrrega.

Gràfic amb resum de la recàrrega

Visualitza gràfics amb el detall de cada sessió de recàrrega, mostrant l'evolució de la potència de recàrrega i del consum al llarg de la sessió.

Cerca i filtres avançats

Troba fàcilment sessions de recàrrega específiques mitjançant les eines de cerca i filtres avançats.

Sessió de recàrrega delegada

Com a operador podràs realitzar sessions de recàrrega en nom de qualsevol dels teus usuaris, assignant-los a ells dites recàrregues.

Gestió de reserves
Reserves planificades

Permet que els conductors puguin reservar el punt per un dia i hora determinats.

Acceptar/cancel·lar reserves

Acceptar/cancel·lar reserves

Històric de reserves

Consulta l'històric de reserves realitzades als teus punts.

Detalls de les reserves

Consulta la informació detallada de cada reserva.

Cerca i filtres avançats

Troba fàcilment reserves específiques mitjançant les eines de cerca i filtres avançats.

Reserves instantànies

Permet que els conductors reservin el punt uns minuts abans de carregar.

Confirmació automàtica de reserves

Permet que les reserves s'acceptin automàticament segons la disponibilitat del punt i despreocupat de gestionar l'acceptació de reserves.

Reserves delegades

Reserves delegades

Gestió de targetes RFID
Activació del punt amb targeta RFID

Si ho desitges, pots operar els teus punts amb targetes RFID a més de fer-ho des de qualsevol dispositiu mòbil.

Registre de noves targetes RFID

Gestiona les targetes RFID assignant-les als usuaris que correspongui.

Activar/desactivar targetes RFID

Marca les targetes RFID com a actives per a que puguin ser utilitzades als teus punts de recàrrega. Desactiva aquelles que ja no siguin vàlides.

Cerca i filtres avançats

Troba fàcilment targetes RFID mitjançant les eines de cerca i filtres avançats.

Xat d'usuari
Xat d'usuari en temps real

Parla amb els teus usuaris en temps real per donar-los l'atenció que necessitin.

Notificació de nous missatges

Rep notificacions sobre nous missatges.

Cerca i filtres avançats

Troba fàcilment missatges mitjançant les eines de cerca i filtres avançats.

Configura en quines circumstàncies et poden enviar missatge

Defineix en quines franges horàries els teus usuaris et poden contactar.

Gestió d'incidències
Creació d'incidències per temàtica i zona de recàrrega

Gestiona fàcilment les incidències diferenciant-les per temàtica (connexió amb el punt, reserves, autenticació, facturació...).

Notificació de noves incidències

Rep notificacions sobre noves incidències.

Resolució d'incidències

Marca les incidències com a solucionades una vegada estiguin resoltes.

Històric d'incidències

Consulta l'històric d'incidències tractades.

Monitoratge en temps real d'incidències de les zones de recàrrega

Visualitza en temps real les zones de recàrrega afectades per alguna incidència.

Incidències creades per Pluggy a partir de reports dels usuaris

El nostre assistent Pluggy crearà automàticament les incidències relacionades amb errors reportats pels usuaris.

Incidències creades per Pluggy per errors de connexió

El nostre assistent Pluggy crearà automàticament les incidències relacionades amb la falta de connexió amb els punts.

Incidències creades per Pluggy per fallida del punt de recàrrega.

El nostre assistent Pluggy crearà automàticament les incidències relacionades amb errors reportats automàticament pels punts de recàrrega.

Incidències creades per Pluggy per recordar data de manteniment

Incidències creades per Pluggy per recordar data de manteniment

Cerca i filtres avançats

Troba fàcilment incidències mitjançant les eines de cerca i filtres avançats.

Gestió d'equips i operadors
Membres de l'equip

El nostre assistent Pluggy crearà automàticament les incidències relacionades amb errors reportats automàticament pels punts de recàrrega.

15Il·limitatIl·limitat
Accés multiusuari

Permet que diferents usuaris puguin accedir a gestionar es teus punts.

Afegir/treure membres de l'equip

Configura els teus equips d'usuaris afegint i traient usuaris segons les teves necessitats. Definir equips et permetrà assignar les funcionalitats que cadascú podrà realitzar.

Configuració detallada dels permisos de cada membre

Per a cada usuari, defineix exactament a quines funcionalitat tindrà accés.

Cerca i filtres avançats

Troba fàcilment equips i operadors mitjançant les eines de cerca i filtres avançats.

Creació de jerarquies de sub-operadors

Estableix jerarquies entre els diferents sub-operadors existents a la teva plataforma.

Definició d'equips per sub-operador

Assigna els equips a cada operador segons correspongui.

Assignació de permisos diferents per a cada equip

Per a cada equip, defineix exactament a quines funcionalitats tindrà accés.

Personalització d'interfície d'usuari amb la marca del client

Afegeix la teva marca corporativa a Connect de manera que tots els usuaris la percebin al utilitzar la plataforma.

Gestió de tarifes
Escull el moment de pagament de les recàrregues o reserves

Decideix si els usuaris del punt pagaran abans de realitzar la recàrrega o al finalitzar-la.

Tarifa gratuïta

Pots assignar al punt una tarifa sense cost.

Tarifa de preu fixe

Pots assignar al punt una tarifa amb un preu fixe per recàrrega.

Tarifa de preu segons consum

Pots assignar al punt una tarifa amb un preu segons el consum d'electricitat.

Tarifa de preu segons temps de recàrrega

Pots assignar al punt una tarifa amb un preu segons el temps que duri la recàrrega.

Tarifa de preu segons temps d'aparcament

Pots assignar al punt una tarifa amb un preu segons el temps que el vehicle estigui estacionat.

Tarifa de preu segons temps reservat

Pots assignar al punt una tarifa amb un preu segons el temps que el vehicle estigui estacionat.

Tarifes segons el dia i hora en que es realitza la recàrrega

Defineix tarifes assignant preus diferents en funció dels dies i hores en els que es realitzin les recàrregues.

Tarifes segons potència de recàrrega

Defineix tarifes assignant preus diferents en funció de la potència de la recàrrega.

Tarifes segons temps de recàrrega

Defineix tarifes assignant preus diferents en funció del temps que duri la recàrrega.

Preus especials per a grups d'usuaris

Defineix tarifes assignant preus diferents en funció del grup d'usuaris que realitzi la recàrrega.

Tarifes complexes

Defineix tarifes complexes tenint en compte qualsevol tipus de tarifa mencionat anteriorment.

Gestió d'usuaris i grups
Creació de nous usuaris

Crea els usuaris que necessitis per a que puguin recarregar als teus punts.

Llista d'usuaris

Visualitza tots els teus usuaris junt amb la seva informació més rellevant.

Creació de nous grups d'usuaris

Crea grups d'usuaris segons les teves necessitats (taxistes, repartidors, usuaris VIP...).

Llistat de grups d'usuaris

Visualitza tots els grups d'usuaris junt amb la seva informació més rellevant.

Afegir usuaris a grups

Gestiona els grups d'usuari afegint i traient usuaris segons les teves necessitats.

Personalització de la imatge dels grups d'usuaris

Afegeix una marca corporativa diferent per a cada grup de manera que tots els usuaris d'un grup la percebin al utilitzar l'aplicació per a carregar.

Cerca i filtres avançats

Troba fàcilment usuaris i grups mitjançant les eines de cerca i filtres avançats.

Gestió de vehicles i flotes
Creació de nous vehicles

Crea nous vehicles indicant les dades rellevants.

Llista de vehicles

Visualitza tots els vehicles existents a les teves flotes.

Creació de noves flotes de vehicles

Crea flotes de vehicles segons les teves necessitats.

Llista de flotes

Visualitza totes les flotes existents.

Assignar conductors a vehicles

Assigna usuaris de punts de recàrrega a vehicles.

Assignar flotes a sub-operadors

Assigna les flotes als sub-operadors que correspongui.

Cerca i filtres avançats

Troba fàcilment vehicles i flotes mitjançant les eines de cerca i filtres avançats.

Estadístiques
Fórmula Coure

Paquet bàsiques d'estadístiques (estat dels punts, electricitat consumida, temps de recàrrega, ingressos, estalvi de CO2...).

Fórmula Plata

Paquet avançat d'estadístiques. Fórmula Coure + estadístiques diferenciades per punts de recàrrega i usuaris.

Fórmula Or

Paquet Premium d'estadístiques. Fórmula Plata + diferenciació per sub-operador + estadístiques de targetes RFID utilitzades, mètodes de pagament, recàrregues diferenciades per grups, comparació de recàrregues entre diferents punts de recàrrega...

Fórmula Platí

Estadístiques a mida segons necessitats de l'operador.

Facturació
Generació de rebuts per sessió de recàrrega

Gestiona els pagaments de les sessions de recàrrega realitzades als teus punts. Emet rebuts per cada sessió de recàrrega efectuada.

Generació de factures per sub-operadors

Gestiona la facturació entre els sub-operadors de la teva plataforma. Emet o rep factures dels teus sub-operadors.

Integració personalitzada del sistema de facturació

Permet que Connect es comuniqui amb el teu sistema de facturació per automatitzar les factures.

Contacta'ns
Mètodes de pagament
Mètodes de pagament per defecte de Place to Plug

Permet el pagament mitjançant targeta de crèdit.

Mètodes de pagament personalitzats

Connect pot implementar qualsevol mètode de pagament que necessitis i integrar-lo a la plataforma.

Contacta'ns
App personalitzada
App personalitzada per a conductors de VE

Ofereix la teva pròpia App als usuaris dels teus punts de recàrrega per a potenciar la teva marca.

Contacta'ns
Suport
Obrir incidències al suport de Place to Plug

Rep el suport de Place to Plug per a resoldre les incidències que puguin sorgir.

Temps de resposta

Temps de resposta a les sol·licituds de suport realitzades a Place to Plug.

3-5 dies laborables2-3 dies laborables1-2 dies laborables<24 hores
Línia directa

Rep atenció telefònica personalitzada cada vegada que tinguis alguna incidència.

Contacta'ns
 

Demana la teva demo

Vols provar Connect? Indica'ns el teu email i et contactarem